Configuratie Management: Registreer en Actualiseer Informatie tot in Detail

BlueDolphin Background image

Configuratie Management

Registreer en Actualiseer Informatie tot in Detail

Met Configuratie Management wordt ervoor gezorgd dat informatie tot in detail geregistreerd
en geactualiseerd wordt. Daarbij gaat het om informatie die de systemen, applicaties, netwerken
en databases van een organisatie beschrijft maar zeker ook over de manier waarop
informatiestromen lopen en welke bedrijfsprocessen door applicaties worden ondersteund.
Zo zorgt Configuratie Management systeem er onder meer voor dat wijzigingen kwalitatief worden
gecontroleerd en beheerst. Het waarborgt De aanzienlijke IT-veranderingen die organisaties doormaken
en vormt een gatekeeper die er op let dat componenten alleen geautoriseerd worden aangepast.

 

De voordelen van Configuratie Management

Configuratie management zorgt voor structuur. Daarbij hebben configuraties ieder een eigen
levenscyclus, waardoor ze (tegelijkertijd) individueel kunnen worden aangepast. Zodra diverse
afdelingen tegelijkertijd aan eigen configuraties werken, komt dit de zogenoemde time to market
ten goede en worden veranderingen een stuk sneller doorgevoerd.

 

Configuratie Management en CMDB

Organisaties houden de status van alle IT-componenten en hun relaties actueel in een CMDB:
een configuratie management database. Stel dat er een IT-component moet worden aangepast,
wordt uitgezocht wát de exacte aanpassing is en wat de gevolgen zijn voor andere IT-componenten.
Dankzij de CMDB worden onderlinge relaties tussen alle IT-componenten gestructureerd
opgeslagen, waardoor een organisatie de impact van een beoogde wijziging eenvoudig analyseert.

 

Continu de werkelijkheid weergeven?

Het belang van een correcte en actuele CMDB is cruciaal. Het moet de werkelijkheid weergeven,
wil de informatie van waarde zijn. Het weergeven van de werkelijkheid vormt een uitdaging op zich,
gezien de meeste organisaties de CMDB handmatig actueel dienen te houden. ValueBlue maakt het
eenvoudig. We hebben BlueDolphin ontwikkeld: het slimme software platform dat zorgt voor actualisatie.
BlueDolphin is toegankelijk: iedere afdeling kan er direct mee aan de slag. Daarnaast laat CMDB zien
enkel zien wat er in het IT-landschap gebeurt. 
BlueDolphin geeft inzicht in het “hoe” en “waarom.”

 

Configuratie

 

BlueDolphin kan worden gekoppeld aan de CMDB evenals andere informatiebronnen binnen de
organisatie, zoals de contractenadministratie, software distributie en een tools die het ICT landschap
periodiek scannen. De data uit deze bronnen worden door BlueDolphin gecombineerd tot één
waardevolle informatiebron. Wijzigingen zoals nieuwe (versies van)
applicaties en gewijzigde
applicatie-server combinaties, worden automatisch gedetecteerd en verwerkt en daarna in de CMDB.
TOPdesk is hier een goed voorbeeld van.BlueDolphin gaat een stap verder…
BlueDolphin is de geavanceerde SaaS applicatie die het ICT landschap functioneel, financieel en
technisch inzichtelijk maakt. Toegankelijke visualisaties tonen de samenhang en de manier waarop
bedrijfsvoering door ICT wordt ondersteund. Slimme rapportages maken applicatierationalisatie mogelijk.
BlueDolphin is een krachtig hulpmiddel om de doelmatigheid in het ICT landschap planmatig te
verbeteren, door visuele doelarchitecturen en roadmapping. Organisaties worden voorzien van uiterst
realistische stuurinformatie
.

 


Wisselen van gedachten?