Kunden

kantoor ValueBlue

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass unsere Kundenberichte durch eine
Vielzahl von Journalisten auf Niederländisch geschrieben wurden.

De gemeente Haarlemmermeer heeft hoge ambities op het digitale vlak en de dienstverlening naar burgers en bedrijven. Bij het opstellen van de visie voor de aspiraties, bleek dat er een hiaat zat tussen willen en kunnen. Dat kwam deels doordat er weinig inzicht was in welke applicaties er waren, welke werden gebruikt en hoe de onderlinge samenhang was.

Computable, het platform voor ict-professionals, stond onlangs vier stakeholders te woord binnen Gemeente Haarlemmermeer en ValueBlue. De gemeente maakte de overstap naar BlueDolphin, kreeg inzicht en bleek met ruim honderd applicaties minder toe te kunnen. Ook profiteert de gemeente van de kennis die andere gemeenten aan BlueDolphin toevoegen.

EnergieFlex zocht naar de uitkomst om IT en bedrijfsprocessen organisatiebreed te sturen. Daarbij moesten ook niet IT-ers betrokken kunnen worden. De energieleverancier verwerkt inmiddels een miljoen aantal transacties waarbij men moet kunnen vertrouwen op de eigen automatisering. Des te kritischer het proces, des te complexer een IT-landschap, des te groter het belang van inzicht.

Met BlueDolphin krijgt EnergieFlex inzicht in processen en IT. Men heeft reeds een aantal consistenties gesignaleerd en verwijderd waarbij het totale klantproces beter gestroomlijnd is. Vanaf nu weet EnergieFlex precies welke informatie en processtappen worden ondersteund door de eigen software.

In 2016 zijn vanuit de overheid hogere eisen gesteld op het gebied van informatieveiligheid vanuit de wet bescherming van persoonsgegevens. Voor Pro Persona was het noodzakelijk om een beter inzicht te verkrijgen in het IT landschap van de organisatie om aan de nieuwe eisen te voldoen.

Om aan de hogere eisen en strategische keuzes te kunnen voldoen gebruikt Pro Persona BlueDolphin voor het vastleggen en visualiseren van het IT landschap. Hierbij wordt inzicht verkregen in relaties en afhankelijkheden tussenapplicaties, gegevens, databases en de onderliggende infrastructuur en hoe hiermee de bedrijfsvoering wordt ondersteund.

Ziekenhuizen vormen een risicovolle bedrijfstak, binnen welke veel snelle beslissingen worden genomen en medewerkers moeten kunnen beschikken over zo veel mogelijk correcte informatie. Zo was het CWZ in Nijmegen op zoek naar een oplossing om de beschikbaarheid van IT voorzieningen te optimaliseren. Dankzij BlueDolphin kan het ziekenhuis nu toekomstige onderbrekingen voorspellen, onderbrekingen in de beschikbaarheid van voorzieningen voorkomen en bovenal: de kwaliteit van specialistische zorg blijft gewaarborgd.